HouseKeeping

HouseKeeping

Funkcje w programie S4H wspierające HouseKeeping:

  • 5 statusów pokoi: brudny, czysty, sprzątanie pobytowe, żądanie sprzątania, odświeżanie,
  • automatyczne ustawianie statusów pokoi,
  • informacja o statusie pokoju na diagramie rezerwacji,
  • zarządzanie statusami pokoi,
  • raport statusów pokoi dla personelu (z uwzględnieniem meldunków, wyjazdów i najbliższych przyjazdów),
  • raport pracy personelu Housekeping,
  • moduł „Usterki” do zgłaszania drobnych napraw w pokojach, pomieszczeniach dodatkowych itd. zintegrowany z aplikacją 'CleanRoom’.
  • aplikacja mobilna 'CleanRoom’ przeznaczona dla pokojowych, które mogą za jej pośrednictwem śledzić status pokoi oraz oznaczać posprzątanie pokoju. Personel techniczny natomiast otrzymuje informacje o zgłaszonych usterkach. Udostępniona jest także opcja kontroli wykonanych prac.

To niezbędne urządzenie do efektywnego zarządzania pokojami, oraz osobami dbającymi o czystość pokoi i ich stan techniczny.

Wyświetlanie jednego wyniku