Rozliczenia gości

Rozliczenia gości

Program S4H umożliwia rozliczenia gości na każdym etapie rezerwacji:

Przy rezerwowaniu pobytu, program umożliwia:
.
• wprowadzenie do rezerwacji rachunków zaliczkowych z określeniem terminu ich opłacenia,
• uzyskanie raportu rezerwacji z przekroczonym terminem opłaty zaliczki,
• automatyczne oznaczanie rezerwacji jako potwierdzonej po opłaceniu zaliczki,
• wykorzystanie ofert pobytowych do naliczenia obciążeń za pobyt,
• ręczne dodawanie rachunków do konta gościa,
• podsumowanie kosztów rezerwacji w oknie Rezerwacji, w potwierdzeniu rezerwacji, w raportach rezerwacji.

Przy zameldowaniu gościa, program umożliwia:

• automatyczne naliczanie rachunków wynikających z konfiguracji rodzaju pobytu,
• ręczne dodawanie rachunków do konta gościa,
• przesyłanie obciążeń z systemu restauracyjnego na konto gościa,
• ustawianie limitów obciążeń kont gości.

Przy wymeldowaniu gościa, program umożliwia:

• scalanie wszystkich obciążeń,
• rozliczanie gościa za wybrane rachunki,
• rozliczanie gościa fakturą końcową,
• wykonanie rozliczeń indywidualnych i grupowych,
• przesyłanie obciążeń na listę rachunków odroczonych.

Dodatkowo, na diagramie rezerwacji, jest zawsze wyświetlana  informacja o nie zapłaconych rachunkach rezerwacji.
Funkcjonalność rozliczenia gości bardzo ułatwia i usprawnia pracę recepcji, oraz pozwala na eliminowanie błędów w rozliczeniach z gośćmi.

Wyświetlanie jednego wyniku